Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑγΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑγΟ