Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

 

Eπιτρέπεται στους επιλαχόντες η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι 21/10/2019 έως και 25/10/2019). 

Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Μ. Παπαδοπούλου 4, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71202) και ώρες απο 09:00 έως 13:00.

 

Στα πλαίσια της δράσης ERASMUS+, και έπειτα από σχετικές συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων, που πραγματοποιήθηκαν την 9/10/2019, καθώς επίσης και την αξιολόγηση των φακέλων που κατατέθηκαν, προέκυψαν τα παρακάτω:

Πίνακας κατάταξης

Α/Α Αριθμ. Πρωτ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση Χρόνια Υπηρεσίας Γνώση Αγγλικής Γνώση Υ/Η Open System Συνέντευξη Τελική Βαθμολογία
1 9195 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
2 9202 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
3 9187 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
4 9197 / 4-10-2019 5 12 6 5 4 9 41
5 9181 / 4-10-2019 5 15 - 5 4 10 39
6 9232 / 4-10-2019 5 15 - 5 4 9 38
7 9201 / 4-10-2019 5 14 - 5 4 9 37
8 9188 / 4-10-2019 5 7 6 5 4 8 35
9 9203 / 4-10-2019 5 7 6 5 4 8 35
10 9206 / 4-10-2019 5 6 6 5 4 8 34
11 9204 / 4-10-2019 5 9 6 5 - 8 33
12 9183 / 4-10-2019 5 5 6 5 4 7 32
13 9199 / 4-10-2019 5 7 6 5 - 8 31
14 9200 / 4-10-2019 5 4 6 5 - 8 28
15 9191 / 4-10-2019 5 1 6 5 - 8 25
16 9205 / 4-10-2019 5 1 6 5 - 8 25
17 9220 / 4-10-2019 5 - 6 5 - 8 24
18 9182 / 4-10-2019 5 3 - 5 - 7 20

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600