Preschool Education Centers

News / Announcements

 

ΠΙΨ1ΠΙΚ2

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου- ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι υπογράφηκε η Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού - ΙΚΥ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, στην Βασική Δράση 1(ΚΑ1) Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , με αριθμό Σύμβασης 2019 - 1 - EL01 - KA102 - 062064 , PIC Number φορέα 915483479 και με τίτλο Σχεδίου " Νέα ανοιχτή Παιδαγωγική -Παιδοκεντρική προσέγγιση επιμόρφωσης πάνω σε σύγχρονες μεθόδους της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Παιδαγωγών σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον".

Με την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης στις 22/07/2019 ξεκινάει επίσημα η διαδικασία εκτέλεσης του Εγκεκριμένου Σχεδίου .

Σύμφωνα με το Σχέδιο προβλέπεται κινητικότητα ατόμων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στο εξωτερικό ( staff training), η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Europass Teacher Αcademy στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Η κατάρτιση προσωπικού αφορά 14 άτομα - Παιδαγωγούς , τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν γραφεί στο Σχέδιο , ύστερα από την ανακοίνωση της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία θα αναρτηθεί εντός ολίγων ημερών στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο τίτλος του σεμιναρίου επιμόρφωσης που προσφέρει ο οργανισμός Europass- Teacher Academy που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι : “The child First Montessori, Reggio Emilia System and other alternative approaches.”

Oι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τις πιο σχετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα. Η εκπαίδευση του Waldorf (Steiner), η μέθοδος Montessori και η προσέγγιση Reggio Emilia του Loris Malaguzzi πρόκειται να συζητηθούν με διαδραστικό τρόπο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των διαφορετικών θεωριών και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ένα ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας τους και τη σημασία του παιδιού να είναι πρωταγωνιστής της ανάπτυξής του. Ένα μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη μέθοδο του Bruno Munari «Παίζοντας με την Τέχνη». Μια σύντομη εισαγωγή για την εναλλακτική καταλανική μη-οδηγική πανοραμική εκπαίδευση θα συμπεριληφθεί επίσης, καθώς και μια επισκόπηση της θετικής εκπαίδευσης και της θετικής ψυχολογίας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας μάθησης που προκαλεί σκέψη. Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν τις δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, εμπνευσμένες από τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η δημιουργικότητα, το επίκεντρο του παιδιού, ο σεβασμός, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι οι λέξεις-κλειδιά της σειράς μαθημάτων. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο για τον Οργανισμό τους το οποίο θα ενσωματώνει τη γνώση που αποκτήθηκε, ακολουθώντας μια διαδικασία σχεδιασμού σκέψης.

Θα δοθεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης σε παιδικό σταθμό.

Το Σχέδιο Κινητικότητας είναι εναρμονισμένο για την παροχή τεχνογνωσίας στους Παιδαγωγούς.

Τα οφέλη που προσδοκά ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ μέσω της παρούσας Κατάρτισης είναι :

- Οι Παιδαγωγοί να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης

- Να αξιοποιούν νέες δυνατότητες στις διαδικασίες μάθησης αλλά και στην καθημερινή τους παιδαγωγική πρακτική

- Να οργανώνουν καινοτόμες παιδαγωγικές δραστηριότητες με τα παιδιά

- Να υλοποιούν το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα έχοντας ως επίκεντρο το παιδί με σεβασμό στην προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους

- Να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δια βίου μάθησης

- Να αναπτύξουν δεξιότητες για δημιουργική και κριτική σκέψη

- Να ενισχυθεί η συστηματική επιμόρφωση των Παιδαγωγών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Contact - Preschool Education

dopafmai logo small

Municipal Preschool Organisation - Mass Sports Heraklion - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Address

Kalokerinou & Papadopoulou 4, 71202, Heraklion

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Telephone

2810 300100, 300090

fax Fax

2810 287600