Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:

 

Για την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου απο Παρασκευή 7/1/2022.